Ljudska prava

Za ravnopravno i solidarno društvo!

Prezentacija

Edukacijski modul: "Ljudska prava za ravnopravno i solidarno društvo!"

Publikacije

Priručnik Vijeća Europe o odgoju i obrazovanju djecu za ljudska prava Kompasito

Play It Fair!, Human Rights Education Toolkit

Dokumenti o dječjim pravima Pravobraniteljice za djecu

Kuća ljudskih prava – publikacije i materijali za preuzimanje

BaBe (2010): Kratka povijest ljudskih prava 

BaBe - TV serijal o ljudskim pravima 

Vedrana Spajić Vrkaš i sur. (2004). Poučavati prava i slobode - priručnik za učitelje osnovne škole s vježbama za razrednu nastavu. Zagreb, Filozofski fakultet. 

Kviz

Riješite kviz na temu "Ljudska prava i građanstvo'!