Dobrodošli u Edukatalog!

U Edukatalogu možete pronaći on line edukacije i informacije o obrazovnim programima GOOD inicijative.

Što naučiš kao dijete, to radiš kad odrasteš!

Građanski odgoj i obrazovanje u demokratskim školama.

Znam, razmišljam, sudjelujem!

Građani u suvremenim demokracijama.

Ljudska prava

Za ravnopravno i solidarno društvo!

GOOD Inicijativa

GOOD Inicijativu za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovne institucije čine organizacije koje razvijaju obrazovne programe i surađuju sa školama pa više informacija o njima i njihovim programima možete pronaći u nastavku.