Znam, razmišljam, sudjelujem!

Građani u suvremenim demokracijama

Prezentacija

Edukacijski modul: "Znam, razmišljam, sudjelujem - Građani u suvremenim demokracijama"

Pogledajte animirani film o demokraciji!

Što je to 'demokracija' i što taj pojam danas predstavlja? Pojam demokracije potječe iz antičke Grčke – sama grčka riječ „demokratia“ označava vladavinu naroda. Ideja demokracije uključuje odlučivanje građana o zajedničkim poslovima. No, za razliku od antičke demokracije u kojoj je pravo sudjelovanja u odlučivanju pripadalo uskom krugu ljudi, u suvremenim demokracijama pravo sudjelovanja pripada svim punoljetnim državljanima neke političke zajednice, bez obzira na sve razlike koje postoje među njima.