GOOD Inicijativa

GOOD Inicijativu za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovne institucije čine organizacije koje razvijaju obrazovne programe i surađuju sa školama pa više informacija o njima i njihovim programima možete pronaći u nastavku.

 

Saznajte više o obrazovnim programima organizacija iz GOOD inicijative
Centar za mirovne studije Organizira programe mirovnog obrazovanja za zainteresirane građane među kojima je program Mirovni studiji, Škole ljudskih prava za mlade, te MIRamiDA treninge za aktiviste/ice.
Web: http://www.cms.hr/ 
U okviru usavršavanja obrazovnih radnika/ca za provođenje građanskog odgoja i obrazovanja, organizira stručna usavršavanja u područjima interkulturnog obrazovanja, te ljudsko-pravne i društvene dimenzije GOO. Cilj ovakvih usavršavanja je podizanje razina znanja, vještina i razumijevanja vrijednosti i sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja u spomenutim područjima, afirmacija i uvježbavanje participativne metodike rada te priprema i provođenje nastavnih i izvannastavnih aktivnosti.
Osim usavršavanja obrazovnih radnika/ca, Centar za mirovne studije provodi i program Interkulturnih medijatora. Program je namijenjen socijalnim radnicima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i drugom školskom osoblju, volonterima i zaposlenima u organizacijama civilnog društva, prevoditeljima, te ostalim osobama koje rade u interkulturnom okruženju i svakodnevno su  posrednici među različitim kulturama.
Forum za slobodu odgoja: www.fso.hr  Provodi niz obrazovnih programa za učitelje/ice, stručnjake aktivne u radu s mladima i za mlade usmjerene na aktivno i samostalno učenje i kritičko mišljenje, medijaciju, demokraciju, Europsku uniju, poduzetnost.
Potiče stručnjake da aktivnije rade s učenicima na izgradnji sustava vrijednosti, razvoju vještina i usvajanju znanja za sprječavanje korupcije, sustavniji uvid u vještine u razvoju i pisanju i prijavi projektnih prijedloga te priprema odgojno-obrazovne djelatnike za uspostavljanje volonterskog programa u radu s djecom i mladima.
Detaljne obrazovne programe možete pronaći u Katalogu edukacija 2017/2018 na , a publikacije su dostupne na http://www.fso.hr/publications/.
GONG Provodi programe neformalnog obrazovanja  za učitelje/ice, civilno društvo i mlade.

http://gong.hr/hr/o-gong-u/edukacijski-centar/

Web: http://gong.hr/hr/
Program Edukacija za građansku pismenost uključuje učitelje/ice i druge koji rade u odgojno-obrazovnom sustavu s ciljem razvoja njihovih kompetencija i podrške u provedbi građanskog odgoja i obrazovanja učenika i to osobito u području političke i medijske pismenosti.
Za mlade GONG organizira edukacije iz područja medijske pismenosti, demokracije, građanskog sudjelovanja, uključujući e-participaciju.
Za civilno društvo GONG organizira edukacije iz područja aktivnog demokratskog građanstva,  javnih politika, prava na pristup informacijama, javnog zagovaranja i sudjelovanja u javnopolitičkim procesima
 

 

Saznajte više o organizacijama članicama GOOD inicijative: Više o  edukacijskim programima

 

Mreža mladih Hrvatske Organiziraju neformalne edukacijske programe za mlade, među kojima su Studiji o mladima za mlade te programi neformlanog obrazovanja za vijeća učenika u školama.
http://www.mmh.hr/hr Organiziraju obrazovne programe i za one koji rade s mladima, a publikacije proizašle iz obrazovnim programa su dostupne on line

http://www.mmh.hr/hr/publikacije-i-dokumenti/publikacije-mmh-1

RODA – Roditelji u akciji Provodi radionice za roditelje. Cilj tih radionica jest educirati i osnažiti roditelje u preuzimanju aktivne ulogu u odgoju i odrastanju djece (o trudnoći, porodu, dojenju, ispravnom korištenju autosjedalica, o sigurnosti djece na internetu…).
Izrađuje publikacije i video materijale korisne za roditelje i djecu. U okviru projekta Kaleidoskop provedene su edukacije za udruge i lokalnu samoupravu o zaštiti i zagovaranju prava različitih obitelji te izrađeni prigodni materijali uključujući i animirani film.
CESI: http://www.cesi.hr/hr/  Provodi edukativne programe za učitelje/ice, mlade i civilno društvo o rodnoj ravnopravnosti i prevenciji nasilja u vezama.
http://www.cesi.hr/hr/podizanjem-svijesti-o-rodnoj-ravnopravnosti-protiv-nasilja-u-partnerskim-odnosim/
Facebook stranica: Nasilne veze su bezveze

Više o projektu: http://www.cesi.hr/hr/moj-glas-protiv-nasilja/

Hrvatsko debatno društvo Provode edukativne programe o debati te komunikacijskim i prezentacijskim vještinama. Podržavaju i organiziraju osnivanje debatnih klubova.
Hrvatski centar za dramski odgoj Razviju kompetencije učitelja/ica, nastavnika/ica i stručnih suradnika/ica za korištenje dramskih metoda u poučavanju. Razvili su priručnik participativne i dramske metode za građanski odgoj i obrazovanje te priručnike o korištenju dramskih metoda u razrednoj nastavi i nastavi hrvatskog jezika.
LORI: http://www.lori.hr/  Organiziraju programe neformalnog obrazovanja za učitelje/ice, stručne suradnike/ice, pomagačke struke te za mlade o zaštiti ljudskih prava LGBT osoba te o suzbijanju vršnjačkog nasilja na osnovu spolne orijentacije i/ili rodnog identiteta (Više na: http://www.lori.hr/postuj-ljudska-prava-gradi-ukljucivo-drustvo/612-sazetak-projekta-postuj-ljudska-prava-gradi-ukljucivo-drustvo).
Izdali su Smjernice za suzbijanje homofobije i transfobije te vršnjačkog nasilja na osnovi spolne orijentacije i rodnog identiteta u školama.